Garancija in reklamacije

Muziker zagotavlja 24-mesečno garancijo na nova glasbila in zvočno tehniko. Garancija na glasbene pripomočke in dodatke za glasbila je zakonsko določena na 24 mesecev. V primeru nekaterih izdelkov, ki se razumejo kot potrošni material (npr.: trzalice, bobnarske palice in opne, strune, itn.) je garancijska doba 90 dni, zajema pa samo napake nastale pri procesu izdelave.

 

Podaljšana garancija

Med potekom podaljšane garancijske dobe (po preteku zakonsko določenih 24 mesecev) si Muziker pooblaščeni servisni center pridržuje pravico do spremembe garancijskih pogojev. Na primer 30-dnevna doba za brezplačno popravilo izdelka se spremeni na nedoločen čas (trajanje brezplačnega popravila je stvar dogovora med uporabnikom in servisnim centrom, po tem, ko se ugotovi, koliko časa je potrebnega za pridobitev originalnega nadomestnega dela).
Ne glede na to spremembo se Muziker zavezuje in trudi za kar najhitrejšo izvršitev brezplačnega popravila.
Če se v podaljšani garancijski dobi (po 24 mesecih) pojavi težava na izdelku, katere ni mogoče odpraviti in izdelka ni mogoče zamenjati za novega, Muziker uporabniku ne vrne polne vrednosti nakupa, temveč ponudi uveljavljanje garancije na način zamenjave za drug izdelek podobne kvalitete ter podobnih parametrov.
Pravico do povračila škode, nastale med reklamacijskim postopkom, je mogoče uveljaviti samo v primeru dokazanega namernega zavlačevanja z opravilom ali namerne malomarnosti s strani servisnega središča. Če do zamenjave izdelka pride v podaljšani garancijski dobi (po izteku 24 mesecev), ta izdelek ne dobi nove 24-mesečne garancijske dobe, ampak se preostala garancijska doba prvega izdelka samodejno prenese na novi.

Posebni primeri

Činele, na primer, spadajo v posebno kategorijo izdelkov s 24-mesečno garancijsko dobo, saj so zaradi materialov iz katerih so narejene in načina uporabe podvržene večji stopnji naravne obrabe. Pri strokovni oceni v servisnem središču Muziker bo upoštevana naravna stopnja obrabe materiala in tudi odgovornost za mehanske poškodbe povzročene z udarjanjem, ki presega normalno uporabo / namembnost. Posebna kategorija izdelkov s 24 mesečno garancijo so izdelki, ki zaradi lastnosti materilaov iz katerih so izdelani ali zaradi namenskega načina uporabe bolj izpostavljeni obrabi (naprimer: činele, gumbi, palice, gumice in podobno). Muziker bo pri odločanju takih reklamacij upošteval tako lastnosti izdelave in materialov kot tudi osebno odgovornost za nastale poškodbe zaradi uporabe prevelike mehanske sile. V nekaterih primerih lahko Muziker ponudi uporabniku popravilo za vnaprej dogovorjeno ceno.

Garancijski list

K vsakemu kupljenemu izdelku je izstavljen račun v elektronski obliki (na prodajnih mestih je račun v tiskani obliki), ki hkrati služi tudi kot garancijski list. Garancijska doba začne veljati z dnem izdaje računa, podaljšuje pa se za čas, ko je bil izdelek na garancijskem popravilu.

Preklic garancije

  • Mehanska škoda povzročena s strani kupca
  • Nestrokovno, napačno ali malomarno ravnanje z izdelkom
  • Uporaba izdelka v okoliščinah ali pogojih za katere ni namenjen

Napake in poškodbe nastale pri nepravilni uporabi, nestrokovni inštalaciji, uporabi neustreznih dodatkov in pripomočkov, zamenjavi originalnih delov s strani kupca ali tretje osebe so razlogi za preklic garancije. Garancija prav tako ne krije napak in poškodb nastalih pri uporabi ali shranjevanju izdelka v pogojih za katere ni bil namenjen (prah, vlaga, agresivne kemikalije, močna magnetna polja, itn.) ali pa v primeru posega do izdelka izvedenega s strani kogar koli drugega kot pooblaščene avtoritete (Muziker).
Ta garancija prav tako ne zajema naravnih katastrof ali napačne napetosti napajanja. Znaki obrabe zaradi normalne uporabe prav tako niso del garancije.

Garancija (odprta embalaža)

Prodajalec ponuja v svoji trgovini tudi sklep nakupne pogodbe za rabljeno blago. Kot rabljeno blago se razumejo izdelki z odprto embalažo, poškodovano embalažo, vrnjeni preizkušeni izdelki, razstavni eksponati ali poškodovani izdelki.
Rabljenih izdelkov ni mogoče pri odstopu od nakupne pogodbe ali pri reklamaciji zamenjati za nov kos.
Na reklamacijo rabljenega blaga se navezujejo pravila in pogoji reklamacij, če ni v tem besedilu zapisano drugače.
Rabljenega blaga ni mogoče reklamirati zaradi napake oziroma pomanjkljivosti ali drugega razloga, zaradi katerega je bilo prodajano z znižano ceno.
V nobenem primeru pa trgovina Muziker NE KUPUJE rabljenih izdelkov.

© 2004-2019 Muziker | Garancija
Logo muziker
Ne zamudite super akcij. Aktivirajte si obvestila.
Aktiviraj