MUZIKER logotip podjetja - Pravila in pogoji uporabe


MUZIKER logotip je registrirana blagovna znamka v lasti podjetja Muziker a.s.
Za namene oglaševanja ali kakršne koli druge namene se logotip sme uporabljati izključno s soglasjem lastnika blagovne znamke (Muziker) in zgolj tak, kot je definiran spodaj.
Logotip ne sme biti nikakor spremenjen ali modificiran (vključujoč barve in oblike) in mora biti vedno uporabljen kot identična kopija priloženega originala (na voljo za prenos spodaj)
MUZIKER logotip sme biti uporabljen zgolj v povezavi z besedo „MUZIKER“”

P renos LOGOTIPA MUZIKER v vektorski obliki (PDF )

Proporcije

Sprememba ločljivosti (resolucije) logotipa je dovoljena zgolj v primeru, da razmerje velikosti in oblik simbolov ter besedila ostane enako originalu.
MUZIKER logotip se lahko uporablja zgolj v primerih, ko so proporcije enake originalu. Strogo prepovedano je logotip kakor koli spreminjati z obrezovanjem, stiskanjem ali raztegovanjem oziroma prilagajanjem določenemu formatu oziroma umestitvi.

Barve

MUZIKER logotip mora biti vedno predstavljen v svojih prvotnih barvah oziroma črno-beli verziji le-teh. Uporaba drugačnih barv je strogo prepovedana. Nepravilna uporaba izvirnih barv ni dovoljena. MUZIKER logotip mora biti vedno uporabljen kot celota in noben del celote ne sme biti izpuščen oziroma ne sme manjkati v celoti. Dovoljena je uporaba MUZIKER logotipa v črno-beli izvedbi na belem ozadju.

{HLv7}


Pisave

Napis MUZIKER na logotipu MUZIKER mora biti vedno poustvarjen identično kot original. Prepovedana je uporaba katere koli druge pisave.

Logotip MUZIKER (format A)

Horizontalni logotip z besedo MUZIKER v eni vrstici in državno kratico. Namenjeno uporabi v izključno horizontalno orientiranem oglasnem gradivu.
Ta format logotipa (z državno kratico) uporabite v primerih, ko je pomembno usmeriti pozornost na dejstvo, da gre za spletno trgovino (kjer to ni drugače razvidno).

{tk2g}

{VPey}


{bikes}

{bikesbw}


{boats}

{boatsbw}


{golf}

{golfbw}

{ski}

{skibw}


{tech}

{tech_bw}


Logotip MUZIKER (format B)

Horizontalni logotip z besedo MUZIKER v eni vrstici brez kratice države. Uporabo tega formata (brez kratice države) priporočamo v primerih, kjer je jasno razvidno, da gre za spletno trgovino (npr pri seznamu partnerskih spletnih trgovin).

{DEYD}

{8H97}


Logotip MUZIKER (format C)

Dvojvrstični logotip MUZIKER, z besedo MUZIKER razdeljeno v dve vrstici eno pod drugo in kratico države. Uporabo tega logotipa svetujemo v primerih, kjer osnovni horizontalni logotip ne pride dovolj do izraza oziroma grafično estetsko ne ustreza določenemu oglasnemu prostoru / gradivu. Pri uporabi tega logotipa poudarjamo pomen efektivno uporabljenega oglasnega prostora.

{145a}

{Xas9}


© 2004-2019 Muziker | Logo Muziker