cookies
Naši “piškotki” ti bodo všeč
Piškotki na spletni strani Muziker se uporabljajo, da je tvoj obisk pri nas vedno prijetna izkušnja. Strinjaj se z uporabo vseh piškotkov s klikom na gumb „Strinjam se“ ali pa v nastavitvah izberi samo tiste, ki so ti všeč. Več informacij.
Strinjam se
Zavrni

Pravila nagradne igre

1. Organizator nagradne igre:

Organizator nagradne igre je podjetje Muziker a.s., s sedežem: Einsteinova 18, 85101 Bratislava 5, Slovaška republika, matična št.: 35840773, zapisano v okrožnem sodišču Bratislava I, oddelek: Sa, št. vložka 3337/B. (naprej le kot „organizator")

2. Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra poteka od 13.09.2018 do 31.12.2018. Med tem časom bodo potekale tedenske nagradne igre, njihovo trajanje in konec bosta vedno vnaprej objavljena na spletni strani.

3. Nagrade:

Vsak teden nove nagrade!
Podatke o nagradah lahko najdete na:
www.muziker.si/giveaway-competition

4. Sodelovanje v nagradni igri:

Nagradne igre se lahko udeleži le fizična oseba, starejša od 18 let, ki ima polno pravno kompetenco in stalno prebivališče na ozemlju Evropske Unije (naprej le kot „udeleženec tekmovanja" oziroma „tekmovalec"). Možnost sodelovanja v nagradni igri je odvzeta osebam v poslovnem ali profesionalnem odnosu z organizatorjem, prav tako osebam v materialni ali družinski povezavi z organizatorjem. Slovnična oblika moškega spola je v tekstu uporabljena zgolj zaradi praktičnih namenov in nikakor ne izključuje možnosti sodelovanja pripadnicam ženskega spola.

4.1. Za sodelovanje v nagradni igri mora tekmovalec opraviti tri nakup v spletni trgovini Muziker, minimalna vrednost nakupa pa mora presegadi 10€. Vsak nakup mora biti opravljen v intervalu trajajoče tedenske nagradne igre.

4.2. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno ob nakupu vnesti kupon, ki je drugače vsak teden nagradne igre.

Tekmovalec se v nagradno igro vključi samo če izpolni naslednje pogoje:

Z vnosom posebnega tedenskega kupona ob izvedbi nakupa, tekmovalec potrjuje svojo udeležbo ter soglas s pravili in pogoji nagradne igre.
V nagradno igro bodo vključeni zgolj tekmovalci, ki bodo izpolnjevali vse pogoje. Organizator si pridržuje pravico do končne razsodbe o izpolnitvi pogojev pri posameznih tekmovalcih. Organizator ima tako zadnjo besedo in odločitev pri vseh nejasnostih, tikajočih se nagradne igre in njene realizacije. Za izbor in žreb zmagovalcev poskrbi organizator in sicer brez odlašanja ob koncu vsake tedenske nagradne igre.
Tekmovalci bodo uvrščeni na podlagi e-poštnega naslova, katerega so uporabili ob nakupu.
Organizator lahko pred podelitvijo nagrade od zmagovalca zahteva dokaz o izpolnjevanju pogojev sodelovanja, torej identiteto in starost.

S prijavo v nagradno igro tekmovalec organizatorju dovoljuje polno uporabo poslanih osebnih podatkov, tekstovnih, slikovnih in video gradiv, predvsem za namene promocije, propagacije, oglaševanja in marketinga. Tekmovalec se s prijavo odreka vsakršnemu denarnemu nadomestilu za uporabo poslanega gradiva. Gradivo se bo uporabljajo zgolj v povezavi z nagradno igro ali pa za splošne množične propagacijske namene podjetja Muziker a.s. (vključujoč internet in tisk). S sodelovanjem v nagradni igri, tekmovalec podeljuje pravico za uporabo podatkov in gradiv za celoten čas trajanja nagradne igre in obdobje desetih let po koncu nagradne igre.

Pravno obvestilo: Sodelovanja v nagradni igri ali zmage ni mogoče doseči po pravni razsodbi, prav tako nagrade ni mogoče kakor koli alternativno izplačati z denarnimi sredstvi.

Dobitnik nagrade se zavezuje, da bo ustvaril prispevek na družabnem omrežju Facebook ali Instagram, kjer bo uporabil funkcijo označitve (tag) in omogočil deljenje objave, da bo Muziker lahko objavo delil preko svojih relevantnih oglaševalskih kanalov.

Zmagovalec tekmovanja nima na podlagi nagradne igre oziroma v povezavi z njo pravice do kakršnih koli drugih plačil ali nagrad, razen tistih opisanih v teh pravilih. Pravico do nagrad opisanih v teh pravilih pa tekmovalec dobi šele po izpolnitvi vseh pogojev, kot so napisani v teh pravilih.

Organizator si pridržuje pravico s končno veljavnostjo sprejemati odločitve o vseh zadevah tikajočih se nagradne igre oziroma tekmovanja.

Osebe, katere ne izpolnjujejo popolnoma vseh pogojev ali delujejo proti pravilam nagradne igre bodo iz tekmovanja izločene. Organizator si tudi pridržuje pravico izločiti tekmovalca iz nagradne igre, predvsem v primeru utemeljenega suma, da je tekmovalec dosegel prijavo v tekmovanje ali rezultat uvrstitve v tekmovanju z uporabo goljufije, z dejanji ki so v nasprotju s pravili tekmovanja ali v nasprotju z moralnimi načeli ter poštenostjo (ne glede na to, ali gre za dejanja tekmovalca ali druge, tretje osebe). Taka odločitev organizatorja je končna, brez možnosti pritožbe.

V primeru spremembe pravil tekmovanja oziroma nagradne igre, bodo spremembe sporočene pisno in sicer na način dodatka k tem pravilom ter objavljene na spletni strani www.muziker.si/giveaway-competition.

Tekmovalci bodo uvrščeni v nagradno igro samo, če izvedejo nakup v višini vsaj 10 €. in ob nakupu uporabijo ustrezen kupon za sodelovanje.

S sodelovanjem v nagradni igri tekmovalec soglaša z možnimi davčnimi obveznostmi v okviru zakona o prihodkih. Če se taka obveznost pojavi, je zmagovalec sam odgovoren za plačilo celotnih stroškov davčne obveznosti oziroma davka.


Bratislava, 21. 09. 2018